Organitza: Club Escacs Figueres

Dies i horari: 14, 15 i 16 d’agost de 2020 a les 15:00, 16:15 i 17:30.

Plataforma de joc: Lichess. Tots els jugadors han de disposar d’un compte personal a lichess.

Ritme de joc: 9 rondes de 15 minuts + 3 seg. per jugada.

Sistema de joc: Torneig per sistema suís. L’emparellament es farà amb el programa Swiss Manager i es podrà seguir a Chess Results.

Funcionament: Els emparellaments, classificacions i resultats es publicaran a Chess Results. A l’hora indicada per l’inici de cada ronda el jugador amb peces blanques haurà de reptar al jugador amb les peces negres. Haurà de tenir especial cura de posar correctament el color de cada jugador, els temps de joc i de programar la partida amb ràting (en cas que el jugador amb blanques no pugui reptar perquè hi ha molta diferència de ràting, aquest ho comunicarà a l’organització perquè sigui el negre qui faci el repte). Els jugadors disposaran de 5 minuts per realitzar el repte en l’horari indicat o per acceptar-lo, en funció del color. Passat aquest temps, el jugador que no hagi completat aquest requeriment perdrà la partida. Llavors el jugador present comunicarà aquesta circumstància a l’organització. En cas de no fer-ho cap d’ells, ambdòs perdran la partida.

Desempats: Median-Bucholz, Bucholz, Sonnenborn-Berger, Resultat particular i sorteig.

Comunicació de resultats: L’organització establirà anticipadament el mètode de comunicació de resultats, que podrà ser mitjançant grups de whatsapp. Així mateix, utilizarà aquest o altre mètode per a comunicar-se amb els jugadors durant la competició. Per a preguntes i resolució de dubtes, hauran de dirigir-se directament a l’àrbitre principal.

Inscripció: 10 €. El número mínim de participants s’estima en 20 jugadors. Per a formalitzar la inscripció, caldrà fer una transferència al compte del Club Escacs Figueres: (IBAN: ES12 2100 8143 7622 0005 4566) indicant el nom del jugador. A continuació, caldrà enviar un email al Club Escacs Figueres: [email protected], adjuntant el justificant de la transferència i indicant:

  • Nom i cognoms del jugador
  • Data de naixement
  • Telf amb WhatsApp
  • Nick de Lichess
  • Email

La inscripció es tancarà el dia 13 d’agost a les 20:00.
No es permetrà la participació de jugadors que no hagin realitzat la transferència.

Premis

1r 300€
2n 150€
3r 100€
4t 60€
30€
20€
20€
20€
Inscripció gratuïta propera edició Miquel Mas
10è Inscripció gratuïta propera edició Miquel Mas

Premis edats:

Sub-14
1r Inscripció gratuïta propera edició Benidorm o Sitges (a triar)
2n Inscripció gratuïta propera edició Benidorm o Sitges (a triar)

Sub-12
1r Inscripció gratuïta propera edició Benidorm o Sitges (a triar)
2n Inscripció gratuïta propera edició Benidorm o Sitges (a triar)

Sub-10
1r Inscripció gratuïta propera edició Open Nadal “Ciutat de Figueres”
2n Inscripció gratuïta propera edició Open Nadal “Ciutat de Figueres”

Àrbitre: Àrbitre Internacional Eduardo López

Director del torneig: Antoni Fernández Marín

Els jugadors seran responsables de disposar d’un aparell connectat a Internet i amb prou autonomia per a poder celebrar les seves partides.

Està totalment prohibit l’ús de motors o programes d’escacs, així com qualsevol tipus d’ajuda externa.

El Club Escacs Figueres es reserva el dret d’expulsar del torneig o retirar el premi a qualsevol persona que, segons el comitè anti-cheating del torneig, hagi violat les normes de “Fair play” i/o “anti-cheating”.

Comitè anti-cheating: estarà format per 2 àrbitres internacionals, dos grans mestres i 3 jugadors d’alt nivell experts en sistemes i plataformes anti-trampes. Aquest comitè actuarà d’ofici davant de qualsevol irregularitat, a més d’atendre la reclamació de qualsevol jugador. La decisió d’aquest comitè serà inapel·lable. Passats 30 minuts de la finalització d’una ronda, no s’admetrà cap reclamació.

La participació al torneig implica l’acceptació de les presents bases. Aquestes es podran modificar en qualsevol moment en benefici del bon desenvolupament del mateix.
Els participants autoritzen la publicació de les seves dades personals, llistats, classificacions, resultats, fotografies, etc., en els diferents mitjans de comunicació que l’organització consideri oportuns per la difusió de la competició.