PRIZES

Premis: 

En cas d’empat a punts no es repartiran els premis entre els empatats (veure article 10 de sistemes de desempat).

Serà preceptiva e inexcusable, salvant força major certificada per raons mèdiques o anàlogues, la presència dels jugadors premiats a la cerimònia de clausura per a procedir a la seva entrega. En cas contrari, no s’entregarà el premi i el jugador perdrà qualsevol dret a reclamar-lo.

Així mateix, s’haurà d’entregar còpia del DNI, NIE, passaport o similar a la cerimònia de clausura per poder rebre el premi. Els menors d’edat no podran cobrar premis en metàl·lic, els quals seran entregats al seu representant legal prèvia exhibició i còpia del seu document d’identitat.

Tots els premiats autoritzen de forma expressa al club organitzador a escanejar el seu document d’identitat como a requisit previ i necessari per poder entregar el premi corresponent.

Els premis no són acumulables.

Premis Obert Internacional “Miquel Mas”

1r   classificat                       600 euros i trofeu.     

2º                                          350 euros i trofeu.                                                             
3º                                          250 euros i trofeu.                                                              
4º                                          200 euros                                              
5º                                          125 euros                                                
6º                                          110 euros 
7º                                           90 euros             
8º                                           85 euros
9º                                           75 euros          

10º                                         50 euros

TRAM A (Elo Fide de 2250 a 2400)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM B (Elo Fide de 2100 a 2249)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM C (Elo Fide de 1950 a 2099)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM D (Elo Fide de 1800 a 1949)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM E (Elo Fide de 1650 a 1799)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM F (Elo Fide de menys de 1650)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

Millor jugador Club Escacs Figueres: 100 euros i Trofeu  (exclosos  GM i MI)

Millor jugador + 65 Trofeu i Millor Sub-16, Sub-14, Sub-12: Trofeu.

Per a la classificació per trams, en cas de no tenir Elo Fide, que serà el preferent en tots els ordres de classificació, s’utilitzarà l’Elo català, o si no se’n té, l’Elo Feda. Si no es té cap d’aquests tres Elo, no es competirà per trams a menys que l’organització el pugui homologar, però sí per la general).

S’aplicarà la retenció fiscal corresponent d’acord amb la legalitat vigent a tots els premis, SENSE EXCEPCIÓ.