PREMIS

Premis: 

En cas d’empat a punts no es repartiran els premis entre els empatats (veure article 10 de sistemes de desempat).

Serà preceptiva e inexcusable, salvant força major certificada per raons mèdiques o anàlogues, la presència dels jugadors premiats a la cerimònia de clausura per a procedir a la seva entrega. En cas contrari, no s’entregarà el premi i el jugador perdrà qualsevol dret a reclamar-lo.

Així mateix, s’haurà d’entregar còpia del DNI, NIE, passaport o similar a la cerimònia de clausura per poder rebre el premi. Els menors d’edat no podran cobrar premis en metàl·lic, els quals seran entregats al seu representant legal prèvia exhibició i còpia del seu document d’identitat.

Tots els premiats autoritzen de forma expressa al club organitzador a escanejar el seu document d’identitat como a requisit previ i necessari per poder entregar el premi corresponent. Els premis no són acumulables.

Premis Obert Internacional “Miquel Mas”

GRUP A

 

1r   classificat            600 euros i trofeu.     

2n                               350 euros i trofeu.                                                             
3r                                250 euros i trofeu.                                                              
4t                                200 euros                                              
5è                                150 euros                                                
6è                                125 euros 
7è                                110 euros             
8è                                100 euros
9è                                 90 euros          

10è                                85 euros

 

TRAM A (Elo Fide de 2250 a 2400)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM B (Elo Fide de 2100 a 2249)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM C (Elo Fide de 1950 a 2099)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM D (Elo Fide de 1800 a 1949)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM E (Elo Fide de 1650 a 1799)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

Millor jugador Club Escacs Figueres: 80 euros i trofeu  (exclosos  GM i MI)

Millor jugador + 65 trofeu i millor Sub-16: Trofeu.

GRUP B (Per a jugadors amb Elo Fide fins a 1649)

1r   classificat             150 euros i trofeu.     

2on                             100 euros i trofeu.                                                             
3r                                  80 euros i trofeu.                                                              
4t                                  60 euros                                              
5è                                  40 euros                                                

TRAM F (Elo Fide de menys de 1650)

1er  classificat     40 euros + trofeu                            
2on                      30 euros + trofeu

Millor jugador Club Escacs Figueres: Trofeu

Millor jugador + 65, sub16, sub 14, sub 12: Trofeu

Per a la classificació per trams, en cas de no tenir Elo Fide, que serà el preferent en tots els ordres de classificació, s’utilitzarà l’Elo català, o si no se’n té, l’Elo Feda. Si no es té cap d’aquests tres Elo, no es competirà per trams, però sí per la general.

S’aplicarà la retenció fiscal corresponent d’acord amb la legalitat vigent a tots els premis, SENSE EXCEPCIÓ.

Cerimònia de clausura i premis: A les 15 h. del dia 20 d’agost (o a l’acabament de l’última partida).